Introductie PGTB
Wij over onszelf
Ons team
Werkgebied
Bezoekersadres
Wat is een PGB?
Wat is ZIN?
Begeleidingsvormen
Contactformulier
Zorgreferenties
Vacature
Klachtenbehandeling
Sitemap
Artikelen PGTB

 ***              ***

Introductie

PGTB staat voor PersoonsGerichte ThuisBegeleiding. In het begin stadium van het bedrijf werd er voornamelijk gewerkt op ambulant niveau. Er werd en er wordt thuisbegeleiding geboden aan iedereen met een PGB. Deze twee elementen zijn verenigd in de naam PGTB Zorgbureau. Vanaf 2015 heeft PGTB Zorgbureau ook diverse contracten met de Gemeenten in Noord-Oost Brabant en Noord-Limburg waardoor PGTB Zorgbureau ook Zorg in Natura mag leveren.

PGTB Zorgbureau kenmerkt zich door het gezegde ‘’groot geworden, door klein te blijven’’. PGTB Zorgbureau staat bij haar klanten te boek als persoonlijk, constant, gedreven en cliëntgericht. Geen lange wachtlijsten en een adequate match tussen cliënt en hulpverlener. Directe lijnen, dus geen gesprekken met frontdeskmedewerkers maar direct een verbinding met een hulpverlener.
De hulpverlening aan een cliënt is continue en middels begeleidingsplannen transparant. 

Vanwege de verschillende vormen van hulpverlening die PGTB zorgbureau biedt is zij breed georiënteerd. De hulpverlening sluit aan bij de behoeften en de hulpvragen van de cliënten. Er wordt uitgegaan van de kwaliteiten van cliënten. Doelen die gesteld worden zullen derhalve reëel en haalbaar zijn.
Een positieve benadering jegens de cliënt is hierbij het sleutelwoord.

 

Wij betrekken het systeem van de cliënt bij de hulpverlening. Deze staat immers in nauwe verbinding met cliënt en het systeem werkt als motiverende factor om de cliënt zowel nu, als in de toekomst een houvast te bieden. Daarnaast kunnen wij zo ook het systeem begeleiden met vragen die zij hebben met betrekking tot de cliënt, zoals opvoedvraagstukken.
 

Daarnaast werken wij ook nauw samen met diverse professionals die betrokken zijn bij de hulpverlening aan de cliënt, om te voorkomen dat er naast elkaar heen wordt gewerkt en ieder discipline de zorg kan bieden waarin ieder zijn kwaliteiten heeft. Tevens zijn er zo meer ogen dezelfde kant op gericht, zodat veranderingen in het gedrag, houding of gedachten van de cliënt vroegtijdig gesignaleerd kunnen worden.

Elke zorgvraag krijgt bij PGTB Zorgbureau een plek. Is er een zorgvraag die niet geheel aansluit bij de hulpverlening van het zorgbureau, dan gaat PGTB zorgbureau samen met de cliënt op zoek naar een gepaste oplossing en/of instantie die deze zorgvraag wel kan beantwoorden. Hier is PGTB zorgbureau reëel in en zij wil hiermee voorkomen dat cliënten van het kastje naar de muur worden gestuurd.  

PGTB Zorgbureau is flexibel en kijkt naar wat u graag wenst. Hulpverleningsvormen van A tot Z. Voor iedereen met een PGB of indicatie Zorg in Natura (Zie kopje '' wat is ZIN'' in welke werkgebieden PGTB Zorgbureau werkzaam is)
Uw vraag past bij ons en ons aanbod past bij u.
Kortom zorg op maat!
Vriendelijke groet,

Team van PGTB Zorgbureau

 

 

 

 

 

 

BTW 1497.93.625.b.01 KVK 17178854  |  info@pgtbzorgbureau.nl