Home

Ambulante begeleiding Loosbroek

Wat is ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding vindt plaats bij de hulpvrager thuis en wordt ook wel thuisbegeleiding genoemd. De meeste mensen die van deze begeleiding gebruik maken, wonen zelfstandig maar hebben wel zorg nodig. Vanuit PGTB Zorgbureau bieden we zorg op maat, waarbij de ambulante begeleiding op een persoonlijke manier wordt aangeboden, zodat u zich prettig voelt.

Voor wie is ambulante begeleiding bedoeld

Vanuit PGTB Zorgbureau bieden we begeleiding in verschillende regio’s. Zoekt u ambulante begeleiding in Loosbroek? Dan bent u bij ons aan het juiste adres.
De hulpvragen waarmee wij werken, zijn vaak heel verschillend. We bieden ondersteuning aan zowel volwassenen als kinderen. Dat doen we op het gebied van gedrags-, ontwikkelings- of leerstoornissen, aan mensen met een verstandelijke beperking, of aan personen die tijdelijk ‘vastgelopen’ zijn. Ons doel is om onze cliënten (weer) zoveel mogelijk zelfstandig te laten worden in de maatschappij. Daarbij ondersteunen we waar dat nodig is. We werken vanuit verschillende indicaties, zoals een jeugdwet indicatie, WMO of WLZ indicatie, PGB of Zorg in Natura.

Wie zijn wij

PGTB bestaat sinds 2005 en staat voor PersoonsGerichte ThuisBegeleiding. Ons doel is om zorg op maat te leveren. Dit doen we op een persoonlijke, betrokken, gedreven en cliëntgerichte manier. We nemen de tijd om naar de vraag van de cliënt te luisteren, zodat we kunnen bieden wat nodig is.  De zorgvraag die mensen hebben staat bij ons centraal. Om goede zorg te kunnen leveren, hebben we  onze eigen vaste professionals in dienst en de contacten met de hulpvragers en hun vertegenwoordigers zijn nauw.

Regie over eigen leven

Door de juiste zorg te bieden, willen we graag bereiken dat iemand weer de regie over zijn of haar leven krijgt. De lijnen tussen de hulpvrager en de cliënt zijn kort bij PGTB Zorgbureau, zodat de regie in eigen handen blijft van de zorgvrager of diens vertegenwoordiger. Persoonlijk contact vinden we dan ook heel belangrijk. We stellen samen met de cliënt een zorgplan op en we werken eraan om de doelen te bereiken, die we met elkaar gesteld hebben.

Werken vanuit mogelijkheden

Bij PGTB Zorgbureau werken we vanuit de kracht van onze cliënten. We kijken naar mogelijkheden en krachten in plaats van onmogelijkheden. Wat kan iemand wél en hoe gaan we dit inzetten? Door op deze manier te werken, kunnen er vaak betekenisvolle stappen gezet worden op weg naar eigen regie en zelfstandigheid. Het systeem van de cliënt (gezin, sociale netwerk) betrekken we waar mogelijk bij het zorgplan, om weer zonder professionele hulp maar met steun van de omgeving op weg te kunnen.

Geen lange wachtlijsten

Bij PGTB Zorgbureau hebben we geen lange wachtlijsten. We streven ernaar om u zo snel mogelijk te helpen. Daarnaast werken we niet met telefonisten, u krijgt bij ons altijd meteen een hulpverlener aan de telefoon. We brengen snel en nauwgezet uw hulpvraag in kaart. Sluit uw vraag toch niet aan bij de hulpverlening van ons bureau? Dan zorgen we ervoor dat er samen met de cliënt een gepaste oplossing of hulpverlener wordt gevonden.

Contact

Zoekt u ambulante begeleiding in Uden of omstreken? Dan bent u bij PGTB Zorgbureau aan het juiste adres. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier, dan vertellen we u graag meer.

× Hoe kan ik je helpen?

Wij staan voor je klaar