Home

Begeleiding bij angst en paniek

Wat is een paniek- en angststoornis

Wanneer je lijdt aan een paniekstoornis word je regelmatig overvallen door onrust en heftige angst, wanneer de omgeving je hier geen aanleiding toe geeft. Het kan leiden tot een paniekaanval of angstaanval. Het vervolg kan zijn dat je gewone situaties gaat vermijden. Het hebben van een normaal leven wordt hierdoor erg moeilijk. Hulp zoals, begeleiding, medicijnen en behandelingen zijn vaak voor de hand liggend om de klachten te verminderen.

Oorzaak van een paniek- en angststoornis

Biologische factoren
Bepaalde mensen hebben erfelijke aanleg voor het ontwikkelen van paniekangsten

Sociale factoren
Ervaringen met andere in de omgeving kunnen aanleiding zijn tot een stoornis. Denk hierbij aan een onveilige situatie in iemand zijn jeugd, gepest worden of het meemaken van een trauma. Ook werkloosheid, laag inkomen, lage opleiding en eenzaamheid kunnen een oorzaak zijn.

Psychische factoren
Het karakter en eigenschappen kunnen de risico op angst en paniekstoornis verhogen.

Symptomen van paniek- en angststoornis

Iemand met angst en paniekklachten heeft zichzelf onbewust aangeleerd om de eerste angstaanval te herinneren. Deze is toen uit het niets opgekomen. Elke situatie die lijkt op de omstandigheden van de eerste aanval wordt dan direct herkend, wat leidt tot een aanval. Iemand met deze stoornis ziet dit zelf niet in, hierdoor lijkt het alsof de aanval vanzelf plaatsvindt

Diagnose

Met de juiste behandeling, medicatie en begeleiding kan de paniek en angststoornis vaak onder controle gehouden worden. De medicatie bestaat vaak uit antidepressieve of kalmerende middelen. De behandeling wordt in de meeste gevallen gedaan met cognitieve therapie. Tijdens deze therapie gaat de behandelaar in op het denkpatroon en laat de patient inzien dat de paniek en angst gevoelens een verkeerde interpretatie zijn. De minderheid van de mensen geneest volledig aan de paniek en angstklachten, voor hen is het een chronische aandoening.


Hulp bij angst en paniek

PGTB Zorgbureau is flexibel en kijkt naar wat u graag wenst of nodig heeft. Neem telefonisch contact met ons op voor een intake gesprek. Kim van den Boogaart 06 512 68 247

Via ons aanmeldformulier kunt u ook in contact met ons komen aanmeldformulier.

× Hoe kan ik je helpen?

Wij staan voor je klaar