Aandachtsfunctionaris

Bij team PGTB hebben wij een aandachtsfunctionaris. Dit omdat wij de veiligheid van onze cliënten erg serieus nemen. De wet verplicht organisaties om een deskundige aan te wijzen op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit wordt een aandachtsfunctionaris genoemd. Zij brengt huiselijk geweld in beeld en kindermishandeling Dit …