Aandachtsfunctionaris

Aandachtsfunctionaris

Bij team PGTB hebben wij een aandachtsfunctionaris. Dit omdat wij de veiligheid van onze cliënten erg serieus nemen. De wet verplicht organisaties om een deskundige aan te wijzen op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit wordt een aandachtsfunctionaris genoemd. Zij brengt huiselijk geweld in beeld en kindermishandeling Dit zodat er goed gehandeld kan worden en de betrokkenen de zorg krijgen die ze nodig hebben.

Als aandachtsfunctionaris huiselijk geweld ben je de aanspreekpunt wanneer er een vermoedde is van huiselijk geweld. Dit kan zijn mishandeling, verwaarlozing, seksueel misbruik, uitbuiting etc.

De taken die een aandachtsfunctionaris o.a. heeft zijn ;

  • Aanspreekpunt van medewerkers zijn die een vermoedde hebben van huiselijk geweld of mishandeling
  • Samen met de medewerker(s) word er een plan opgesteld voor de begeleiding om dit traject zo goed mogelijk te kunnen doorlopen (eventueel word er deskundig advies geraadpleegd bij Veilig Thuis)
  • Ontwikkelingen bij houden t.a.v. huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • Volgen van cursussen/bijscholingen

Mocht er een vermoedde zijn van huiselijk geweld doorlopen we samen, met de betrokken begeleiders, de situatie. Dit zodat er de juiste zorg geboden kan worden. Ook wordt er eventueel contact opgenomen met Veilig Thuis om advies te winnen. Wanneer er namelijk echt sprake is van huiselijk geweld kan dit namelijk gevolgen hebben voor de cliënt

We hopen d.m.v. een aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en mishandeling op tijd in beeld te brengen.Zodat iedere cliënt een veilige thuishaven kan hebben

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

× Hoe kan ik je helpen?

Wij staan voor je klaar