Samenwerking in de zorg

Samenwerking in de zorg

Als team begeleiden wij mensen met zeer uiteenlopende hulpvragen. Wij vinden het dan ook belangrijk om zoveel mogelijk aan te kunnen sluiten bij de wens van ieder individu.

Echter is ieder persoon ook een product van zijn omgeving en wordt iemands welzijn vaak bepaald door omliggende factoren.

Hoe speel je hierop in als team?

Als begeleider zijnde is het belangrijk om een goede vertrouwensband op de bouwen met de mensen met wie je werkt. Dit zijn niet alleen de cliënten zelf, maar ook iedereen om hen heen. Ons team vindt het dan ook van groot belang om de samenwerking aan te kunnen gaan met de familie, partners en andere betrokken partijen van de cliënt. Dit om zo de best mogelijke zorg te kunnen leveren. Dit kunnen wij echter niet alleen, de omgeving van de cliënt kent deze vaak het beste en signaleert ook in de meeste gevallen eerder wanneer er iets gebeurt wat afwijkt.

Wanneer de samenwerkingsrelatie met hen goed is, kan de begeleider ook beter op de situatie inspelen om zo de zorg op niveau te kunnen continueren. Enkele weken geleden vertoonde een cliënt van ons opeens afwijkend gedrag. Een familielid was hier alert op en reageerde gelukkig juist door ons meteen te benaderen en op de hoogte te stellen. Wij zijn direct langs gegaan en de zorg is opgeschaald in samenspraak met de familie. Naarmate de dagen vorderden, bleek dat alleen begeleiding niet voldoende was en de familie de extra zorgen ook niet lang meer zou kunnen dragen. Het was voor iedereen duidelijk dat de cliënt snel diepgaande behandeling nodig had voordat het ziektebeeld nog erger zou worden en daarmee de situatie voor zowel de cliënt zelf als de familie ondraaglijk zou worden.

Onze rol hierin is dan om snel te kunnen schakelen en we hebben dan ook gelijk ervoor gezorgd dat er meer gespecialiseerde zorg betrokken werd. Door de samenwerking met andere disciplines in de zorg, kon er gezorgd worden voor hulp die deze persoon op dat moment zo hard nodig had.
Hiernaast heeft ook de familie weer wat ademruimte gekregen en kon zowel de cliënt als de familie voor het eerst sinds lange tijd weer een nacht goed slapen.

Wij als team doen dan ook hard ons best om de samenwerking met de omgeving van onze cliënten aan te blijven gaan. En zoeken toenadering tot andere disciplines om de zorg om de cliënt heen sluitend te maken. Zonder de samenwerking met het (sociaal) netwerk van de cliënt zou ons werk in veel gevallen vaak een stuk lastiger worden en we zijn dan ook ontzettend dankbaar voor het vertrouwen dat elke dag weer in ons gesteld wordt.

 

Team PGTB Zorgbureau

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

× Hoe kan ik je helpen?

Wij staan voor je klaar