Home

Over Ons

PGTB staat voor PersoonsGerichte ThuisBegeleiding. PGTB Zorgbureau BV
kenmerkt zich door het gezegde ‘’groot geworden, door klein te blijven’’. Wij zijn in 2005 gestart en vanaf het prille begin is het voor ons belangrijk om zorg op maat te leveren. PGTB Zorgbureau BV staat bij haar klanten bekend als persoonlijk, betrokken, gedreven en cliëntgericht. Wij zitten gevestigd in Uden, maar bieden ambulante begeleiding in Noord-Oost Brabant en Zuid-Oost Brabant en delen van zuid- en centraal Gelderland en Noord-Limburg.


Uitgangspunten

  • Het uitgangspunt voor onze hulpverlening zijn de wensen, behoeften en
    hulpvragen van de cliënten (en het gezin).
  • Er wordt tevens uitgegaan van de kwaliteiten en mogelijkheden van de cliënt en hiervan uitgaand zullen de doelen voor het begeleidingsplan in samenwerking met de cliënt opgesteld worden.
  • Het is voor ons ook zeer belangrijk om het systeem (=gezin/sociaal netwerk) van de cliënt bij onze hulpverlening te betrekken Deze staat immers in nauwe verbinding met de cliënt. Het systeem werkt als motiverende factor op de cliënt om zowel nu, als in de toekomst een houvast te bieden. Daarnaast kunnen wij zo ook het systeem begeleiden met vragen die zij hebben met betrekking tot de cliënt, zoals opvoedvraagstukken, communicatieve benadering.
  • Ook werken wij ook nauw samen met diverse professionals die betrokken zijn bij de hulpverlening aan de cliënt, om te voorkomen dat er langs elkaar heen wordt gewerkt en ervoor te waken dat de meest optimale zorg vanuit verschillende disciplines geleverd wordt.
  • Als laatste hanteren wij geen lange wachtlijsten en bieden we een adequate match tussen cliënt en hulpverlener. Directe lijnen, dus geen gesprekken met
    frontdeskmedewerkers maar direct een verbinding met een hulpverlener.

Elke zorgvraag krijgt bij PGTB Zorgbureau een plek.
Is er een zorgvraag die niet geheel aansluit bij de hulpverlening vanuit ons zorgbureau,
dan gaat wij samen met de cliënt op zoek naar een gepaste oplossing en/of instantie die
deze zorgvraag wel kan beantwoorden. Dit om te voorkomen dat de cliënt er alleen voor komt te staan.

PGTB Zorgbureau is geen bemiddelingsbureau, maar een zorgbureau met eigen vaste professionals in dienst en nauwe contacten met de cliënten en of hun vertegenwoordigers. Zo weet PGTB Zorgbureau wat zij in huis heeft en wat zij cliënten kan bieden. De basis voor transparantie en zelfreflectie, omdat PGTB Zorgbureau zicht heeft op de eigen kwaliteiten en bekend is met de wensen en behoeften van cliënten.

PGTB Zorgbureau is flexibel en kijkt naar wat u graag wenst of nodig heeft.
Kortom zorg op maat!
 

× Hoe kan ik je helpen?

Wij staan voor je klaar