Daan

Kim vd boogaart is al jaren mijn vaste begeleidster voor mijn NAH problematiek. Zonder haar mis ik rust, structuur, sociale contacten, en iemand die met mij mee gaat op afspraken bij onderzoeken zodat ik later nog herinnert kan worden wat er is besproken. Ik ben er elke dag nog blij mee. Daan

I. Vago

Na een half jaar mijn moeder in huis verzorgd en een verhuizing van 9 maanden met mijn zoon, was alles chaotisch in mijn leven. Ook kreeg in nog een brand in mijn woning. Toen kreeg ik hulp van PGTB Zorgbureau. Els is hier bij mij een aantal maanden aan het werk om te helpen alles weer op orde te krijgen. Dit doen we samen en ik ervaar het èrg fijn. Ben daar ook erg dankbaar voor de hulp, want het is allemaal al veel gezelliger en mooier geworden. Ook krijg ik als alleenstaande moeder hulp voor mijn dochter. Hier ben ik ook erg blij mee.

Yvonne

ik ben tevreden met jullie.
je doen goed je best helpen waar ik dat nodig heb.
op punten dat ik dat fijn vind ik kan bijna dag en nacht op jullie.
rekenen

Matti

Kim vd Boogaart komt bij mij voor begeleiding voor mijn NAH problemathiek.
De omgang met mij als persoon met NAH vind ik zeer prettig en enthousiast, ze is zeer gedreven, regelt alles voor me, zodat het voor mij een stuk rustiger wordt in mijn hoofd.
Kim is een persoon die zich makkelijk aanpast, en mijn onrust aanvoelt en mij precies begrijpt.
Zeer blij met Pgtbzorgbureau!

W. Kuijpers

Sinds 2013 ontvang ik hulp van PGTB Zorgbureau. Zij hebben eraan bijgedragen dat mijn leven weer op de rails staat. Ik heb er een luisterend oor bij waar ik met mijn problemen over kan praten. Zij helpen mij met al mijn zorgvragen wat ik erg fijn vind. Daarbij heb ik vaste begeleiding waardoor de begeleiding vertrouwd is. Sinds het begin ben ik dan ook erg tevreden over PGTB Zorgbureau.

Joris

Beste Kim en Collega’s.

Het is hier in huis altijd gezellig.
Ze helpt je met alles waar je hulp bij nodig hebt of advies.
dat kan van koken zijn tot een poetslap door je huis of een praatje,e.n.z.v.
Bij ons doet ze heel veel en daar zijn we tevreden over.
Als er vervanging nodig is zorgt Kim voor de beste persoon die er op dat moment er het beste bij past en dat is altijd goed gegaan.
Er valt veel te regelen als je bijvoorbeeld je programma van dat moment wilt aanpassen dan kan dat of je afspraak of tijd wilt verzetten het ka n allemaal,e.n.z.v.

Groetjes van Joris.

Melike

Sinds 2011 ontvang ik hulp van PGTB Zorgbureau. Ik heb een vaste begeleidster. De begeleiding is voor mij heel vertrouwd en ik kan hier echt alles tegen zeggen wat mij dwars zit, zij biedt een luisterend oor en helpt mij verder.
Ook als er iets geregeld moet worden, staat de begeleiding naast mij en helpt mij hierin.
De begeleiding geeft mijn tips en adviezen hoe is te doen, wanneer ik merk dat ik ergens niet verder kom. Dit vind ik erg fijn. Goede, zorgzame, persoonlijke, vertrouwde begeleiding.

M. van Schijndel

Ik heb sinds september 2015 begeleiding van PGTB. Wat mij betreft leveren ze echt zorg op maat.
Ik vraag, zij bieden zeg maar.
Er is niet alleen ondersteuning voor mij, maar bij vragen over mijn 2 kinderen kan ik ook bij hen terecht.
Ze bieden mij niet alleen ondersteunende begeleiding, maar toen ik vroeg of zij ook huishoudelijke hulp op indicatie kunnen bieden deden zij er ook alles aan om dit voor mij te regelen en dus ook door mensen binnen PGTB in te zetten.
Voor mij en mijn kinderen dus niet steeds andere gezichten, en ook nog eens mensen die echt weten wat en hoe ze iets doen zoals ze dat doen.
Zeer blij ben ik met PGTB

Anne-Marie van den Biggelaar

Ik werk al jaren samen met PGTB. Zij helpen ons bij de begeleiding van onze jongste zoon, die een ernstige verstandelijke beperking heeft. Dit is vanaf het begin heel goed verlopen. We werken met een vaste begeleider die altijd leuke en leerzame dingen ondernemen. Voor ons is het ook belangrijk dat PGTB flexibel is en zorg levert, wanneer die in ons gezin nodig is. Van harte aanbevolen!

M. van Geffen

Tijdens het ziekbed van mijn man heb ik lange tijd zelf voor hem kunnen zorgen. Maar toen hij terminaal patient werd en de zorg zo intensief dat hij echt 24 uur per dag verzorging nodig had, was ik bijzonder blij met de ondersteuning van Kim! Zonder haar had ik het niet gered en was ik genoodzaakt geweest om mijn man in een verpleegtehuis op te laten nemen. Dat laatste zou voor ons een ramp geweest zijn. Samen met Kim heb ik mijn man tot de laatste minuut thuis kunnen verplegen, op een manier die voor ons, maar zeker ook voor hem, ondanks alles toch aangenaam was.

L. van Geffen

Tijdens het ziekbed van mijn inmiddels overleden vader heb ik, als mantelzorger erg prettig en vertrouwd met Kim samengewerkt om de verzorging van mijn vader voor hem maar ook voor mij en mijn moeder zo dragelijk mogelijk te maken. Kim was er altijd als wij haar nodig hadden en daardoor hebben we ons pap tot op het laatst thuis kunnen verzorgen, met alle liefde en zorgzaamheid die hij nodig had en verdiende. Zonder Kim, was dit waarschijnlijk niet mogelijk geweest. Ook voor ons pap, die normaal gesproken erg moest wennen aan “nieuwe” gezichten, was Kim een lot uit de loterij! Het was voor ons bijzonder om te zien dat hij al zijn ongemakken ook aan Kim toevertrouwde.

K. Feijen

Ik maak gebruik van PGTB thuisbegeleiding. Onze begeleidster is een enorme hulp en steun in ons gezin en heeft ervoor gezorgd dat het bij ons allemaal veel soepeler verloopt. Ze is een echt maatje voor onze zoon. Zo krijgen we via ons PGB de zorg zoals zorg bedoeld is. Persoonlijk, gemotiveerd en enthousiast. Ik weet niet hoe het had verlopen als de hulp van PGTB zorgbureau er niet was geweest. Ze zijn echte kanjers!!

F. Wattel

Inzet PGTB zorgbureau binnen WIN (Wooninitiatief Nuenen)

Het WIN is vanaf april 2011 operationeel. Vanaf het begin heeft PGTB Zorgbureau een deel van de diensten op zich genomen. Deze open diensten ontstonden vanwege vacatureruimte, ziekte en verlof / vakantie medewerkers, of vraag naar uitbreiding uren vanuit het WIN.

Voor een deel worden de uren die door het zorgbureau ingezet worden binnen het WIN vooraf ingepland. Daarnaast kunnen zij een groot deel van de diensten opvangen die acuut open komen te staan, bijvoorbeeld in geval van ziekte van medewerkers of extra activiteiten van cliënten.
De medewerkers van het zorgbureau verrichten alle voorkomende dagelijkse werkzaamheden rondom het verzorgen en begeleiden van de cliënten. Daarnaast leveren zij een bijdrage aan organisatorische taken.

Medewerkers van PGTB Zorgbureau leveren een waardevolle bijdrage aan de zorg en begeleiding van bewoners en aan de samenwerking binnen het team van Stichting Prisma.

In de meeste gevallen kan PGTB Zorgbureau snel diensten opvullen die open komen te staan vanwege calamiteiten. Doordat medewerkers van PGTB zorgbureau bekend zijn bij de cliënten is deze inval goed op de hoogte van de te verrichten werkzaamheden, en leveren zij een waardevolle bijdrage aan de continuïteit van de zorg en begeleiding

PGTB Zorgbureau is zeer flexibel en medewerkers denken proactief mee m.b.t. het oplossen van roosterproblemen, maar zijn ook zeer betrokken bij andere problemen en uitdagingen. Door hun positieve houding en collegialiteit leveren ze een professionele bijdrage aan de teamsamenwerking.

Medewerkers van PGTB Zorgbureau hebben oog voor het netwerk van cliënten. De manier waarop het netwerk bij de zorg binnen het WIN is betrokken stelt hoge eisen aan de communicatie van medewerkers met ouders. Er wordt een hoge mate van empathie gevraagd, maar daarnaast ook het vermogen om afstand te nemen en de grenzen van de eigen taken en mogelijkheden te kennen en te hanteren. Medewerkers van PGTB Zorgbureau gaan hiermee op een verantwoorde en professionele manier om.

Francien Wattel
Teamleider WIN
Stichting Prisma

Dr. A. Duijkers

Ondergetekende heeft het afgelopen jaar prettig samengewerkt met Mevr. V.d. Boogaart van het PGTB Zorgbureau. Zij pakte de complexe zorg rond een patiënt van mij adequaat en professioneel op en was daardoor voor mij een belangrijke schakel tussen de patiënt/familie en mij. Ik ervoer de samenwerking als prettig, waarbij ik het gevoel kreeg te communiceren met een ervaren persoon, die ook in moeilijke omstandigheden de kwestie rationeel en objectief benaderde en haar kalmte bewaarde. Vraagstellingen werden helder geformuleerd waardoor het voor mij makkelijker was de juiste interventie te plegen.
Kortom; Mevr. V.d. Boogaart is een welkome ondersteuning gebleken bij de bemoeienissen met mijn patiënt.

A. Duijkers, huisarts te Groesbeek

R. van Elswijk

PGTB Zorgbureau heeft een aantal jaren 1 middag/avond in de week met onze meervoudig beperkte zoon thuis gewerkt, hem dingen geleerd en plezier gemaakt. Nu werken zij tot tevredenheid als invalpoule in het WINhuis in Nuenen voor 18 bewoners met een verstandelijke/meervoudige beperking.

Tineke

Voor haar patiënten heeft PGTB zorgbureau alles voor over. Het personeel is bekwaam,vriendelijk en goed