F. Wattel

F. Wattel

Inzet PGTB zorgbureau binnen WIN (Wooninitiatief Nuenen)

Het WIN is vanaf april 2011 operationeel. Vanaf het begin heeft PGTB Zorgbureau een deel van de diensten op zich genomen. Deze open diensten ontstonden vanwege vacatureruimte, ziekte en verlof / vakantie medewerkers, of vraag naar uitbreiding uren vanuit het WIN.

Voor een deel worden de uren die door het zorgbureau ingezet worden binnen het WIN vooraf ingepland. Daarnaast kunnen zij een groot deel van de diensten opvangen die acuut open komen te staan, bijvoorbeeld in geval van ziekte van medewerkers of extra activiteiten van cliënten.
De medewerkers van het zorgbureau verrichten alle voorkomende dagelijkse werkzaamheden rondom het verzorgen en begeleiden van de cliënten. Daarnaast leveren zij een bijdrage aan organisatorische taken.

Medewerkers van PGTB Zorgbureau leveren een waardevolle bijdrage aan de zorg en begeleiding van bewoners en aan de samenwerking binnen het team van Stichting Prisma.

In de meeste gevallen kan PGTB Zorgbureau snel diensten opvullen die open komen te staan vanwege calamiteiten. Doordat medewerkers van PGTB zorgbureau bekend zijn bij de cliënten is deze inval goed op de hoogte van de te verrichten werkzaamheden, en leveren zij een waardevolle bijdrage aan de continuïteit van de zorg en begeleiding

PGTB Zorgbureau is zeer flexibel en medewerkers denken proactief mee m.b.t. het oplossen van roosterproblemen, maar zijn ook zeer betrokken bij andere problemen en uitdagingen. Door hun positieve houding en collegialiteit leveren ze een professionele bijdrage aan de teamsamenwerking.

Medewerkers van PGTB Zorgbureau hebben oog voor het netwerk van cliënten. De manier waarop het netwerk bij de zorg binnen het WIN is betrokken stelt hoge eisen aan de communicatie van medewerkers met ouders. Er wordt een hoge mate van empathie gevraagd, maar daarnaast ook het vermogen om afstand te nemen en de grenzen van de eigen taken en mogelijkheden te kennen en te hanteren. Medewerkers van PGTB Zorgbureau gaan hiermee op een verantwoorde en professionele manier om.

Francien Wattel
Teamleider WIN
Stichting Prisma

× Hoe kan ik je helpen?

Wij staan voor je klaar