PGTB Zorgbureau biedt thuisbegeleiding aan kinderen en volwassenen met een PGB of Zorg in Natura.

Aan personen met een jeugdwet of WMO indicatie, waarbij wij handvatten aanreiken met oog op het vergroten van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van zowel cliënt als zijn systeem, waardoor men weer zonder professionele hulp en met behulp van zijn/ haar sociale netwerk op weg kan. 

En aan personen met een WLZ indicatie, waarbij wij een vaste steunpilaar blijven in zijn/haar ontwikkeling. Waar wij ons richten op de ontwikkeling van de individu op zijn/haar niveau en om terugval te voorkomen/ vertragen.

PGTB Zorgbureau biedt begeleiding en ondersteuning aan personen met ieder een eigen achtergrond, zoals mensen met een verstandelijke beperking en/of gedrags-, ontwikkeling en leerstoornissen, of aan personen die tijdelijk ”vastgelopen” zijn. 

Voorbeelden van begeleiding

 • Verslavingszorg
 • Bij opvoed- of opgroeiondersteuning
 • Bij gedragsproblematiek; zoals Autisme, ADHD, ADD, PDD-NOS
 • Ondersteuning en begeleiding vanwege NAH problematiek
 • Angst en paniekstoornis
 • Verstandelijke beperking
 • Ontwikkelingsstoornissen
 • Bij de administratie, post en financiën
 • Bij woonbegeleiding (bijvoorbeeld leren om het huishouden te doen)
 • Om de (ouder)rol in het gezin te vervullen
 • Om de dag in te delen en dingen te ondernemen
 • Bij het contact zoeken met mensen in de omgeving
 • Bij Burn-out klachten
 • Bij de persoonlijke verzorging
 • COPD
 • Dementie
 • Parkinson
 • TIA/beroerte
 • ALS

MELD U NU HIER VRIJBLIJVEND AAN!
VOOR MEER INFORMATIE KUNT U OOK BELLEN MET 06 205 23 120