Home

Wet langdurige zorg (WLZ)

PGTB Zorgbureau biedt ondersteuning en begeleiding aan personen met een WLZ indicatie (WLZ VG en WLZ GGZ), waarbij wij een vaste steunpilaar blijven in zijn/haar ontwikkeling. Waar wij ons richten op de ontwikkeling van de individu op zijn/haar niveau en om terugval te voorkomen/ vertragen en een veilige, vertrouwde omgeving te vormen. Waar we kijken naar mogelijkheden en kansen en waar we oog houden voor eigen regie, keuzes, zelfredzaamheid en zelfstandigheid daar waar dit nog wel mogelijk is (en aangepast op het niveau van de zorgvrager).

Wat is de WLZ?

De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben in de nabije omgeving, zoals chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige verstandelijke of lichamelijke beperking en vanaf januari 2021 ook voor mensen met een psychische stoornis.

Zorg vanuit de WLZ kan worden georganiseerd in bepaalde woonvorm voor mensen met een beperkingen, maar kan ook gewoon worden ingezet bij u aan huis.

Om toegang tot de WLZ te krijgen moet er voldaan worden aan de volgende criteria:

 • Aanwezigheid van aandoening of een stoornis
 • Permanent toezicht en/of 24 uur per dag zorg in de nabijheid ter voorkoming van ernstig nadeel
 • De zorgbehoefte moet blijvend zijn

Voor wie is de WLZ bedoeld?

De Wlz is bedoeld voor mensen met een:

 • somatische aandoening of beperking en/of
 • psychogeriatrische aandoening of beperking en/of
 • verstandelijke handicap en/of
 • lichamelijke handicap en/of
 • zintuiglijke handicap
 • Mensen met een psychische stoornis kunnen vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz)

en die daardoor een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. Dit toezicht of deze zorg is nodig om escalatie of ernstig nadeel te voorkomen. Daarnaast is 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig, omdat de zorgvrager zelf niet in staat is om op relevante momenten hulp in te roepen en hij door zware regieproblemen voortdurend begeleiding of overname van taken nodig heeft.

Ernstig nadeel is als een persoon;

 • Zich maatschappelijk te gronde richt of dreigt te richten;
 • Zichzelf in ernstige mate verwaarloost of dreigt te verwaarlozen;
 • Ernstig lichamelijk letsel oploopt of dreigt op te lopen dan wel zichzelf ernstig lichamelijk letsel toebrengt of dreigt toe te brengen;
 • Ernstig in zijn ontwikkeling wordt geschaad of dreigt te worden geschaad of dat zijn veiligheid ernstig wordt bedreigd, al dan niet doordat hij onder de invloed van een ander raakt.

Een WLZ aanvraag in vier stappen

Als u een aanvraag doet voor zorg vanuit de Wlz, doorloopt uw aanvraag een aantal stappen voordat u een besluit ontvangt. Wilt u graag zorg ontvangen vanuit PGTB Zorgbureau, dan staan wij u graag bij en ondersteunen wij u in de aanvraag voor zorg vanuit de WLZ.

In onderstaand schema ‘In vier stappen naar langdurige zorg’ kunt u nalezen hoe u zorg vanuit de Wlz aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Schema in vier stappen naar langdurige zorg

Stap 1. De aanvraag

U heeft een blijvende zorgbehoefte. Dit betekent dat u de hele dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig heeft.

Hoe doe ik een Wlz-aanvraag?

Een Wlz-aanvraag doet u digitaal via www.ciz.nl. U kunt ook per post een aanvraag doen. Voor een Wlz-aanvraag is onder andere nodig:

 • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
 • (Medische) gegevens over u/uw situatie, zoals een diagnose.
 • Uw zorgplan (indien aanwezig).

Een uitgebreider overzicht staat op de pagina Ik wil een aanvraag doen voor cliënten.

Let op: voor zorg uit de Wlz betaalt u een eigen bijdrage.

Vult u het formulier voor iemand anders in?

Stuur dan een ondertekende machtiging mee. Kijk bij de veelgestelde vragen op de site van het CIZ voor informatie over machtigingen en wettelijke vertegenwoordiging.

Aanvraag verstuurd?

U ontvangt zo spoedig mogelijk de ontvangstbevestiging van het CIZ

Stap 2. Contact met het CIZ

Is de aanvraag volledig?

U ontvangt (in principe) binnen zes weken een besluit.

Is extra informatie nodig?

Dan vraagt het CIZ dit telefonisch of schriftelijk op. Of u ontvangt een uitnodiging voor een gesprek bij u thuis of tijdens het spreekuur. Uw mantelzorger of iemand uit uw directe omgeving is welkom bij dit gesprek.

Stap 3. Het indicatiebesluit

 • Het besluit wordt mondeling aan u toegelicht.
 • U ontvangt (in principe) binnen zes weken het besluit, per brief. Daarin staat ook de naam van uw contactpersoon bij het CIZ.
 • Het zorgkantoor ontvangt bericht als u toegang heeft tot de Wlz.

Stap 4. Het zorgkantoor kan helpen

Vanaf nu regelt u de zorg met het zorgkantoor in uw regio. Het zorgkantoor kan u bijvoorbeeld helpen met de volgende vragen:

 • Hoe wilt u de zorg ontvangen? Bijvoorbeeld thuis (met een pgb of zorg in natura) of in een instelling.
 • Welke zorgaanbieders zijn er in de regio?

Let op: voor zorg uit de Wlz betaalt u een eigen bijdrage.

× Hoe kan ik je helpen?

Wij staan voor je klaar