Home

Ambulante begeleiding Helmond

Wat is ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding wordt ook wel thuisbegeleiding genoemd. Het is een vorm van begeleiding die niet in een instelling plaatsvindt, maar thuis bij de cliënt. In de meeste gevallen woont de hulpvrager dan ook zelfstandig, maar heeft hij of zij wel zorg nodig. Bij PGTB kunnen we deze ambulante begeleiding bieden, op een persoonlijke manier die bij u past. We bieden zorg op maat, waar u zich prettig bij voelt.

Voor wie

We zorgen voor ambulante begeleiding in regio Helmond, Beek en Donk, Mierlo en Gemert. Bij PGTB Zorgbureau kunnen we op velerlei gebieden ondersteuning bieden, zowel aan kinderen als aan volwassenen. De hulpvraag kan heel verschillend zijn, zoals gedrags-, ontwikkelings- en leerstoornissen, tijdelijk vastlopen of een verstandelijke beperking. Ons doel is om cliënten zoveel mogelijk (weer) zelfstandig te laten worden in de maatschappij. We ondersteunen waar nodig. Vanuit verschillende indicaties kunt u bij ons terecht, zoals vanuit de jeugdwet, WMO of WLZ indicatie, PGB of Zorg in Natura.

Regie over eigen leven

Dat zorgvragers de regie over hun eigen leven terugkrijgen of behouden, vinden we bij PGTB Zorgbureau heel belangrijk. We werken samen met de cliënten aan de doelen in het zorgplan, die we met elkaar gesteld hebben. De lijnen tussen cliënten en hulpverleners zijn bij ons kort, persoonlijk contact is te allen tijde mogelijk.

Werken vanuit kracht

Bij PGTB Zorgbureau luisteren we zonder te oordelen en werken we vanuit de kracht van de cliënt. Door te denken in mogelijkheden en krachten, in plaats van te denken vanuit onmogelijkheden, kunnen er belangrijke stappen gezet worden op weg naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid.
Daarnaast zorgen we ervoor dat onze hulpvragers een vaste begeleider hebben, zodat we een vertrouwensband kunnen opbouwen en de zorgvraag zo goed mogelijk kunnen invullen. We hebben onze eigen vaste, goed opgeleide professionals in dienst.

Wie is PGTB Zorgbureau

in 2005 zijn we met PGTB Zorgbureau en ambulante begeleiding in Helmond en omstreken gestart, vanuit de wens om cliëntgerichte zorg en zorg op maat te kunnen bieden. We nemen de tijd om goed te luisteren en de hulpvraag in kaart te kunnen brengen. De cliënt staat centraal.

Geen lange wachtlijsten

Bij PGTB Zorgbureau werken we niet met lange wachtlijsten. We zorgen ervoor dat we uw hulpvraag snel duidelijk hebben en hulp op korte termijn ingezet wordt. Heeft u een hulpvraag die toch niet helemaal aansluit bij ons bureau? Dan gaan we samen met u op zoek naar een oplossing, of een hulpverlener die wel passend is bij de hulpvraag.

Contact

Zoekt u ambulante begeleiding in Helmond of omstreken? Bij PGTB Zorgbureau bent u aan het juiste adres. We ontdekken graag samen met u wat we voor u kunnen betekenen. Neem contact met ons op via het contactformulier.

Beek en DonkMierloGemertMariahoutDeurne

× Hoe kan ik je helpen?

Wij staan voor je klaar