Klachtenbehandeling

Kwaliteit en professionaliteit staan bij PGTB Zorgbureau hoog in het vaandel.
Bent u, als cliënt of vertegenwoordiger van de cliënt, niet tevreden over onze zorgverlening? Laat het ons weten.

Passende oplossing

Bespreek uw klacht met de betreffende medewerker.
Komt u er samen niet uit?
Meld uw klacht dan bij de directie of de interne klachtenfunctionaris via klachten@pgtbzorgbureau.nl
Samen zoeken we naar een passende oplossing. Download hier het klachtenreglement.

Mocht het zijn dat u uw klacht niet direct kunt of wilt neerleggen bij de betreffende medewerker of directie, dan kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met de interne klachtenfunctionaris van PGTB Zorgbureau.

Wilt u liever rechtstreeks in contact komen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris dan kan dit via het Klachtenloket Zorg.

Niet tevreden

Wij proberen zo goed mogelijk voor u te zorgen. Toch kan het gebeuren dat u hierover niet tevreden bent.
U kunt ons dit laten weten. U kunt uw vraag of klacht ook voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg.

Een medewerker van het Klachtenloket probeert uw klacht met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris.Die kan bemiddelen tussen u en ons, zodat we samen alsnog een
goede oplossing kunnen vinden.

U bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92.
Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl

Voor meer informatie kunt u kijken op https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/

De Geschillencommissie

U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen
Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie

beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak.
Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan.

Wilt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen, dit kan:
Online: klik op klachtenformulier
Digitaal: klik op Klacht indienen. Een digitale klacht kunnen wij sneller behandelen.
Per post: download het Vragenformulier en stuur het naar De Geschillencommissie Zorg, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

Voor meer informatie hierover kijkt u op: www.degeschillencommissiezorg.nl.

Het reglement van de Geschillencommissie Zorg Algemeen vindt u hier: Reglement Geschillen