Medezeggenschap

PGTB Zorgbureau vindt het belangrijk dat u als cliënt en/ of vertegenwoordiger van de cliënt, meedenkt over de wegen die PGTB Zorgbureau volgt/ wil volgen. Daarom zijn er diverse mogelijkheid gecreëerd om als client of vertegenwoordiger inspraak te hebben. Dit kan bijvoorbeeld als reactie op de Nieuwsbrief, via de website (contactformulier), via uw vaste begeleider of het management, via het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek. Uw input is van harte welkom om de hulpverlening zoveel mogelijk te laten aansluiten bij uw behoeften en het beleid hierop af te stemmen.

Daarnaast is er de mogelijkheid dat u zich kan aanmelden voor de cliëntenraad.

Wat doet de cliëntenraad?

Een cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten en heeft tot taak de kwaliteit van zorg te bewaken. De cliëntenraad heeft instemmingsrecht over die zaken, die direct het belang van de cliënten raken, zoals kwaliteit van zorg en veiligheid. Het bestuur van PGTB Zorgbureau moet bij beslissingen rekening houden met het advies van de cliëntenraad.
Wij vragen om uw ondersteuning om de kwaliteit van de zorgverlening aan u of diegene die u vertegenwoordigt blijvend te optimaliseren door lid te worden van de cliëntenraad. Voor meer informatie leest u de bijlage door ”Wordt lid van de cliëntenraad bij PGTB Zorgbureau B.V.”

Aanmelden voor de cliëntenraad kan via info@pgtbzorgbureau.nl of via onderstaand contactformulier in te vullen. Op dit moment zijn we nog op zoek naar leden voor de cliëntenraad die de wensen en behoeften van onze cliënten willen behartigen.

 

Geef uw mening

Ook als u zich niet wil aanmelden voor de cliëntenraad is uw medezeggenschap van groot belang om de zorg te blijven verbeteren. Als u vragen, opmerkingen of suggesties heeft over de zorg vanuit PGTB Zorgbureau meld het ons via info@pgtbzorgbureau.nl.

Wij willen de zorg optimaal aan laten sluiten bij uw wensen en behoeften.