Ondersteuning vanuit een warm hart

Samen maken we het mogelijk.

Ondersteuning vanuit een warm hart

Samen maken we het mogelijk.

Over ons

PGTB staat voor PersoonsGerichte ThuisBegeleiding. PGTB Zorgbureau kenmerkt zich door het gezegde ‘’groot geworden, door klein te blijven’’. Wij zijn in 2005 gestart en vanaf het prille begin is het voor ons belangrijk om zorg op maat te leveren. PGTB Zorgbureau BV staat bij haar klanten bekend als persoonlijk, betrokken, gedreven en cliëntgericht. Wij zitten gevestigd in Uden, maar bieden ambulante begeleiding in Noord-Oost Brabant en Zuid-Oost Brabant en delen van zuid- en centraal Gelderland en Noord-Limburg.

PGTB Zorgbureau is geen bemiddelingsbureau, maar een zorgbureau met eigen vaste professionals in dienst en nauwe contacten met de cliënten en of hun vertegenwoordigers. Zo weet PGTB Zorgbureau wat zij in huis heeft en wat zij cliënten kan bieden. De basis voor transparantie en zelfreflectie, omdat PGTB Zorgbureau zicht heeft op de eigen kwaliteiten en bekend is met de wensen en behoeften van haar cliënten.

PGTB Zorgbureau is flexibel en kijkt naar wat u graag wenst of nodig heeft.
Kortom: zorg op maat!

Uitgangspunten PGTB Zorgbureau:

Cliënt-wensen voorop

Het uitgangspunt voor onze hulpverlening zijn de wensen, behoeften en hulpvragen van de cliënten (en het gezin).

Doelstellingen samen met cliënt maken

Er wordt tevens uitgegaan van de kwaliteiten en mogelijkheden van de cliënt en hiervan uitgaand zullen de doelen voor het begeleidingsplan in samenwerking met de cliënt opgesteld worden.

Omgeving cliënt wordt betrokken

Het is voor ons ook zeer belangrijk om het systeem (=gezin/sociaal netwerk) van de cliënt bij onze hulpverlening te betrekken Deze staat immers in nauwe verbinding met de cliënt. Het systeem werkt als motiverende factor op de cliënt om zowel nu, als in de toekomst een houvast te bieden. Daarnaast kunnen wij zo ook het systeem begeleiden met vragen die zij hebben met betrekking tot de cliënt, zoals opvoedvraagstukken, communicatieve benadering.

Samenwerken met professionals

Ook werken wij ook nauw samen met diverse professionals die betrokken zijn bij de hulpverlening aan de cliënt, om te voorkomen dat er langs elkaar heen wordt gewerkt en ervoor te waken dat de meest optimale zorg vanuit verschillende disciplines geleverd wordt.

Match tussen cliënt en hulpverlener

Als laatste hanteren wij geen lange wachtlijsten en bieden we een adequate match tussen cliënt en hulpverlener. Directe lijnen, dus geen gesprekken met frontdeskmedewerkers maar direct een verbinding met een hulpverlener.

Waarom lukt het PGTB zorgbureau wél om haar cliënten voldoende aandacht te geven?

Kleine/platte organisatie

Bij grote organisaties zie je vaak diverse lagen in de organisatiestructuur. Bij PGTB zorgbureau hebben we 3 personen voor alle neven activiteiten. Veel lagen met directeuren en mensen met staffuncties kosten allemaal geld. Door onze lage kosten hebben onze hulpverleners minder klanten per persoon en kunnen ze meer aandacht geven.

Sociaal gedreven

Grote organisaties zijn vaak economisch gedreven. Dat betekent vaak om in zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk cliënten te bedienen. Ons einddoel is om zo veel mogelijk mensen gelukkig te maken. Dat ze op een fijne wijze zelfstandig kunnen blijven wonen.

Geen grote salarissen of aandeelhouders

Wij zijn tevreden met een modaal salaris. Bij ons gaan er geen grote bedragen naar directeuren of aandeelhouders.

Onze hulpverleners hebben vaste cliënten

De cliënten worden bij ons onderverdeeld per hulpverlener. Zo weet de hulpverlener goed wat er speelt en kan deze verder gaan met het verhaal waar deze gebleven is.

Missie

PGTB Zorgbureau BV staat voor, eigen regie in handen van de zorgvrager cq. vertegenwoordiger, korte lijnen tussen de hulpvrager en de hulpverlener. Waar iedereen er mag zijn met zijn verhaal of hulpvraag. Waar iedereen mee telt in de maatschappij. Waar geen wachtlijsten zijn en waar ernaar gestreefd wordt dat iedere hulpvrager 1 gezicht ziet. Waar we het belangrijk vinden dat er te allen tijde persoonlijk contact is, wanneer hier behoefte aan is.

Visie

Wat we willen bereiken samen met de hulpvrager, is dat iemand weer de regie over zijn of haar leven terug in handen krijgt. Waar wij een stukje mee mogen lopen in iemands leven en de juiste handvatten mogen geven om verder te komen. Waar openheid en transparant zijn belangrijk is voor onze werkwijze, om zodoende samen met de hulpvrager elk doel te kunnen bereiken dat met elkaar gesteld is.

Interesse in onze ambulante begeleiding?

Geef uw gegevens aan ons door en wij nemen zo snel mogelijk contact op voor een vrijblijvend gesprek.