We helpen diverse cliënten

Zodat ze op een hele fijne wijze zelfstandig kunnen blijven wonen.

We helpen diverse cliënten

Zodat ze op een hele fijne wijze zelfstandig kunnen blijven wonen.

Wij bieden ambulante zorg aan voor:

 • PGB of Zorg in Natura

  PGTB Zorgbureau BV biedt thuisbegeleiding aan kinderen en volwassenen met een PGB of Zorg in Natura.

 • Jeugdwet of WMO indicatie

  Aan personen met een jeugdwet of WMO indicatie, waarbij wij handvatten aanreiken met oog op het vergroten van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van zowel cliënt als zijn systeem, waardoor men weer zonder professionele hulp en met behulp van zijn/ haar sociale netwerk op weg kan. 

 • WLZ indicatie

  PGTB Zorgbureau BV biedt ook ondersteuning en begeleiding aan personen met een WLZ indicatie (WLZ VG en WLZ GGZ), waarbij wij een vaste steunpilaar blijven in zijn/haar ontwikkeling. Waar wij ons richten op de ontwikkeling van de individu op zijn/haar niveau en om terugval te voorkomen/ vertragen en een veilige, vertrouwde omgeving te vormen. Waar we kijken naar mogelijkheden en kansen en waar we oog houden voor eigen regie, keuzes, zelfredzaamheid en zelfstandigheid daar waar dit nog wel mogelijk is (en aangepast op het niveau van de zorgvrager).

  Onze dochteronderneming PGTB Bijzonder wonen is gespecialiseerd in WLZ indicaties. Wilt u advies, hulp of heeft u vragen over langdurige zorg en de ondersteuning die PGTB Bijzonder wonen aanbiedt? Klik dan op onderstaande link voor meer informatie en om u aan te melden.

  Aanmelden voor PGTB Bijzonder Wonen
 • Mensen met eigen achtergrond

  PGTB Zorgbureau BV biedt begeleiding en ondersteuning aan personen met ieder een eigen achtergrond, zoals mensen met een verstandelijke beperking en/of gedrags-, ontwikkeling en leerstoornissen, of aan personen die tijdelijk ”vastgelopen” zijn. 

Uitsluitingscriteria

We vinden het erg belangrijk om de juiste zorg te leveren aan onze cliënten. Dit heeft tot gevolg dat we zorgvragers die een specifieke zorgvraag hebben of een bepaald gedrag vertonen niet altijd de juiste zorg kunnen bieden. Wanneer een cliënt een gevaar voor zichzelf of voor zijn of haar omgeving wordt en dit gevaar niet binnen de bevoegdheden van de thuiszorg van PGTB Zorgbureau af te wenden valt, zal helaas overgegaan moeten worden tot zorgweigering. In dat geval zal PGTB Zorgbureau er alles aan doen om de cliënt zo goedmogelijk te helpen met het zoeken naar een beter bij de zorgbehoefte aansluitende zorgaanbieder.

 • Veiligheid

  De situatie rond de zorgvraag en/of de zorgvrager garandeert de veiligheid van de zorgverleners en/of de zorgvrager.

 • Kwaliteit en/of kwantiteit

  De situatie rond de zorgvraag en/of de zorgvrager is dusdanig dat PGTB Zorgbureau voldoende kwaliteit en/of kwantiteit van zorg kan garanderen.

Twee essentiële factoren om zorg te kunnen verlenen:

Kan de veiligheid van zorgverlener en/of zorgvrager en/of kwaliteit/ kwantiteit van zorg niet gegarandeerd worden, dan kan er sprake zijn van zorgweigering.

PGTB Zorgbureau levert geen zorg aan de cliëntengroepen die hieronder nader omschreven worden:

 • Cliënten met (vrijwillige) vrijheid beperkende maatregelen (denk aan bv. deur op slot, gedwongen douchen, kalmerende medicijnen).
 • Cliënten die verpleegtechnische handelingen nodig hebben, zoals bijvoorbeeld het toedienen van medicatie of cliënten die afhankelijk zijn van beademing en cliënten met intraveneuze voeding. PGTB Zorgbureau is niet bevoegd en bekwaam om deze zorg te kunnen leveren.
 • Cliënten met ernstige gedragsproblemen (bijvoorbeeld bij dementie of bij psychiatrische diagnoses) die na interventies onvoldoende begeleid kunnen worden in de thuissituatie.
 • Cliënten die door hun gevorderde dementie baat hebben bij de veiligheid en geborgenheid van een kleinschalige woonomgeving.
 • Cliënten die vallen onder de WZD (Wet Zorg en Dwang), of cliënten die vallen onder de Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en geen vrijwillige ambulante begeleiding willen ontvangen.
 • Cliënten met ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist.

Interesse in onze ambulante begeleiding?

Geef uw gegevens aan ons door en wij nemen zo snel mogelijk contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Waar komen wij?

PBTB Zorgbureau biedt ambulante zorg in Oost-Brabant.

Wij werken op basis van Persoonsgebonden Budget (PGB) of Zorg in Natura (ZIN).
Diensten afnemen op basis van een PGB kan in gemeenten waar we contracten mee hebben gemaakt.

Controleer uw regio

Klik op onderstaande button om te kijken of wij ook in uw gemeente actief zijn.