Ambulante zorg bij ontwikkelingsstoornis Zodat cliënt toch zelfstandig of in een woongroep kan wonen

Een ontwikkelingsstoornis is een leer- en/of gedragsprobleem dat wordt veroorzaakt door lichamelijke of een psychische aandoeningen. Denk hierbij aan ADHD, autisme, ticstoornissen, verstandelijke beperking, discalculie en dyslexie. Hierdoor blijft het kind achter in vergelijking met leeftijdsgenoten. Hierdoor wordt ookwel de term ontwikkelingsachterstand gebruikt.

Ambulante zorg bij ontwikkelstoornis.
Wij verlenen ambulante zorg bij ontwikkelstoornis.

Er niet alleen voor staan We begeleiden persoon met een ontwikkelingsstoornis

Het is een grote verantwoordelijkheid als je voor iemand moet zorgen met een ontwikkelingsstoornis. Elke persoon is anders en vergt een andere begeleiding. De hulpverlener van PGTB Zorgbureau is gediplomeerd om ontwikkelingsstoornis om te gaan. We begeleiden cliënt en naaste, zodat jullie samen weer meer kunnen genieten van het leven.

Waar komen wij?

PBTB Zorgbureau biedt ambulante zorg in Oost-Brabant.

Wij werken op basis van Persoonsgebonden Budget (PGB) of Zorg in Natura (ZIN).
Diensten afnemen op basis van een PGB kan in gemeenten waar we contracten mee hebben gemaakt.

Controleer uw regio

Klik op onderstaande button om te kijken of wij ook in uw gemeente actief zijn.

Waar kunnen wij u mee helpen? Wat zijn onze diensten?

Als iemand vraagt: "Wat doen jullie nu precies?" Dan is dat beste wel een lastige vraag. We kunnen namelijk op heel veel vlakken iets bijdragen. Van praktische zaken tot emotionele ondersteuning. Eigenlijk doen we die dingen waardoor het voor jou als mantelzorger dragelijk wordt. Zodat jullie als gezin samen kunnen blijven wonen.

Één vast gezicht bij ambulante zorg bij ontwikkelstoornis.

Een vast gezicht Zodat we een hechte band op kunnen bouwen

PGTB Zorgbureau levert u één vast en vertrouwd gezicht en mocht u extra hulp nodig hebben, een vast team aan gezichten. Zodoende kunt u en uw naaste een hechte band opbouwen met de ambulant begeleider. Wij werken uitsluitend met mensen die vanuit hun hart werken en gediplomeerd zijn voor ambulant begeleider. Onze medewerkers zijn oprecht gemotiveerd om aan u en uw naaste meer levensgeluk te bieden.

Ontdek de voordelen van PGTB Zorgbureau

Uw behoeften en wensen staan bij ons voorop.

 • Eén vast gezicht met vaste back-up.

  Een vertrouwd en betrokken zorgmedewerker zorgt voor een persoonlijke sfeer en geborgenheid. En er is een vaste back-up voor vakantieperiodes of ziekteverlof.

 • Persoonlijke aandacht

  Door onze kleinschalige opzet kunnen wij de zorg bieden waarin wij geloven. Oprechte aandacht voor iedere cliënt.

 • U houdt de regie

  Wij willen dat mensen hun leven kunnen leiden zoals zij dat willen en dat de zorg daarop aansluit.

 • We kijken naar mogelijkheden

  Bij ons staan de wensen en mogelijkheden van degene die zorg krijgt centraal, niet de beperkingen die iemand heeft.

 • Samenwerken met de cliënt

  We begeleiden cliënten en hun naasten met activiteiten, zodat ze zoveel mogelijk zelf kunnen doen.

 • Vergoeding van de zorg

  We zijn gecontracteerd door gemeente op basis van een Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) op basis van Zorg in Natura. Daarnaast verlenen we zorg aan mensen met een PGB met een WLZ/WMO of jeugdwet indicatie.

Een ontwikkelingsstoornis

Oorzaken van een ontwikkelingsstoornis:

 • Erfelijke factoren.
 • Problemen bij de geboorte, zoals zuurstoftekort.
 • Ontwikkelingsproblemen in het de eerste levensjaren, zoals voedseltekort.
 • Een lichamelijke ziekte.
 • Een ongeluk.

Kenmerken van een ontwikkelingsstoornis:

 • Moeite met lezen.
 • Moeite met rekenen.
 • Spraakproblemen, zoals stotteren.
 • Aandachtstekort.
 • Tics.
 • Slecht zien of horen.
 • Houterige en onhandige motoriek.

Zijn er kosten voor ambulante zorg bij ontwikkelstoornis? Wij werken veelal met PGB of Zorg in Natura

Bijna al onze cliënten hebben een bepaalde zorgindicatie, zoals een jeugdwet, WMO of WLZ indicatie. Sommige mensen hebben een persoongebonden budget (PGB) en kunnen daarmee zelfstandig zorg inkopen. Voor andere mensen bepaalt de gemeente de zorgorganisatie. Dan praten we over zorg in natura. De kosten lopen dan via de gemeente.

Maar we maken soms ook mee dat er zorg gewenst is en mensen niet terug kunnen vallen op een bepaalde vergoeding van de overheid. In deze gevallen kunnen we individuele afspraken maken en u rechtstreeks factureren.

Wat onze cliënten en hun naaste over ons zeggen

We vinden het fijn als mensen die al een tijdje gebruik maken onze dienstverlening een review over ons plaatsen. Uw ervaring helpt anderen om een beeld te vormen van onze organisatie. 

In gesprek voor ambulante zorg bij ontwikkelstoornis.

Kennismakingsgesprek Een bezoek aan huis zonder verplichtingen

U vindt het wellicht reuze spannend, een persoon in huis die het kind met ontwikkelingsstoornis en hun omgeving gaat begeleiden. En wij willen natuurlijk graag weten waarmee we jullie van dienst kunnen zijn. Daarom maken we graag een afspraak om kennis te maken. Deze afspraak is vrijblijvend. Als er een klik is en onze ambulante zorgverleners kunnen iets voor jullie betekenen, dan gaan we het in gang zetten.