Jade Vink

Wat is je naam?
Jade Vink
Hoe lang werk je al bij PGTB?
Sinds 1 januari 2010
Waar krijg je energie van?
Positieve begeleidingsmomenten in de breedste zin van het woord. Van … Met tegenslagen en stoten samen met de client een doel behalen waardoor de client eigen grenzen leert verleggen om zijn doelen na te streven en het zelfvertrouwen groeit… Tot… Samen met de clienten eens goed te lachen, humor in het werkveld zorgt voor ontspanning en verbondenheid. Humor zorgt ook voor relativeren.
Herinnering op de werkvloer om nooit te vergeten?
Er is niet een specifieke herinnering om te vergeten. Er zijn er velen!
Als ambulant begeleider word je meegenomen in het privé verhaal van je cliënten en hun omgeving. Ze delen lief en leed met jou als begeleider. Dit gaat met een traan en een lach. Het gevoel een steunpilaar te blijken; de waardering plus het vertrouwen te lezen in de ogen van de cliënten; het horen van liefdevolle woorden van de cliënten dat jij als begeleider voor hen klaar staat…. Die momenten, dat zijn mijn mooiste herinneringen.
Wat moeten mensen die PGTB niet kennen absoluut weten?
Begeleiders van PGTB denken in mogelijkheden. Er wordt niet slechts aan een hulpvraag gewerkt, maar tijdens de begeleiding kunnen er zich andere hulpvragen voordoen of de begeleider kan nieuwe inzichten/ ideeën naar voren brengen die het welzijn van de client bevorderen. En dit is wat op een staat bij de begeleiders van PGTB “het welzijn van de client”
Wat heb je als laatste opgezocht op Google?
Nationale hulpgids
Wat is je verborgen talent?
Die houd ik verborgen.

Positivisme. In mijn begeleiding heb ik een positieve insteek. Het gesprek blijf ik aangaan met of voor de client om de uitslag tot een goed einde te brengen. Als zwarte wolken voor ogen van de cliënten komen, laat ik hen de lichtpuntjes zien om ze perspectief te geven. Het vertrouwen aan client geven dat zij het aankunnen, geeft de cliënten vertrouwen in hun eigen kunnen.