Preventie en voorlichting

Het belangrijkste doel van Preventie is voorkomen dat mensen in de problemen komen of verslaafd raken door gokken, internetten, drugs, alcohol of medicijnen. Ook signaleren we beginnende problemen.

Onze medewerkers verzorgen voorlichtingen en andere activiteiten voor een breed publiek in het onderwijs, jeugd- en jongerenwerk en de jeugdhulpverlening. Dus ook voor professionals die te maken krijgen met gebruik en misbruik van genotmiddelen, leerkrachten, ouders, jongerenwerkers, politie, horecapersoneel, portier verenigingen, huisartsen en andere zorgverleners.

Contact met Preventie

Heb je een vraag over voorlichtingsactiviteiten of zoek je algemene informatie over gebruik en verslaving?

Bel (op werkdagen) naar PGTB zorgbureau op het nummer 06 512 68 247
E-mail: info@pgtbzorgbureau.nl

Wat doet Preventie?

Preventie biedt onder meer de volgende activiteiten:

  • beantwoorden van vragen over genotmiddelen;
  • opvoedingsondersteuning (bijvoorbeeld in een telefonisch of individueel   gesprek);
  • voorlichting op locatie;
  • gespreksgroepen voor kinderen van ouders met een verslaving of psychiatrische problemen
  • schoolgezondheidsbeleid;
  • deskundigheidsbevordering aan mensen die met jongeren werken;
  • benaderen van groepen (risico)jongeren die vaak als moeilijk en niet-gemotiveerd gezien worden.